Duchovní význam škapulíře

Škapulíř má svůj původ v tradici karmelitánského řádu, který v něm vidí znamení Mariiny mateřské ochrany. Duchovní význam škapulíře vnímají generace věřících již po mnoho století a církev tuto formu zbožnosti potvrdila.

Škapulíř má v našem životě důležité místo:

Je znamením Mariiny mateřské lásky k nám. Škapulíř nás spojuje s kontemplativní a prorockou spiritualitou Karmelu.

Je znamením našeho závazku následovat Ježíše tak, jako Maria. Toto následování má svůj počátek v našem křtu, jímž jsme se stali Božími dětmi.

Uvádí nás do rodiny Karmelu, do společenství mužů a žen, které existuje v církvi již přes osm set let. Podněcuje nás žít podle ideálu Karmelu: skrze modlitbu být zakotveni v Bohu.

Ukazuje nám na příklad karmelitánských svatých. Smíme se s nimi cítit důvěrným způsobem spojeni.

Je znamením víry ve věčný život s Bohem. Doufáme, že na něm budeme mít podíl díky ochraně Panny Marie a na její přímluvu.