Modlitba Maková hora

Všemohoucí Bože, který se zjevuješ svým tvorům přemnohým způsobem a na nesčetných místech, pohlédni nyní na nás shromážděné na této posvátné hoře.

Chraň na přímluvu naší Bohorodičky tento milý kraj ode všech pohrom – dej tomuto našemu lidu nadšení žít podle Tvé svaté vůle a splň naše tužby, které Ti tu s vírou předkládáme.

Skrze Tvého Syna našeho Pána Ježíše Krista, který s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen