Modlitba při předávání škapulíře

Přijmi tento škapulíř,

jímž se stáváš členem rodiny Karmelu.

Nos jej jako znamení

mateřské ochrany Panny Marie

a svého závazku

následovat ji a sloužit jí.

Ať ti Matka Boží pomáhá

obléci se v Krista.

On ať v tobě žije,

aby se vzdávala sláva Trojici

a abys v církvi přispíval(a)

k dobru bratří a sester. Amen.