Modlitba odevzdání 3

 Józef Augustyn SJ

„Pane Ježíši Kriste, tvému Nejsvětějšímu srdci odevzdávám a zasvěcuji sebe a celý svůj život. Od této chvíle chci uctívat, chválit a milovat tvé Srdce, za nás na kříži kopím vojáka otevřené.“

Modlitba vychází ze zjevení svaté Markéty Marie Alacoque. Ježíš zjevil svaté Markétě Marii Alacoque tajemství svého Srdce.

 

Cyklus videominutek Modlitba odevzdání zde.

Další videominutky zde.