Flos Carmeli

Flos Carmeli, 
vitis florigera, 
splendor caeli, 
virgo puerpera 
singularis. 
Mater mitis 
sed viri nescia 
Carmelitis 
esto propitia 
stella maris.

Radix Jesse
germinans flosculum
Nos ad esse
tecum in saeculum
patiaris.
Inter spinas
quae crescis lilium
Serva puras
mentes fragilium
tutelaris.

Armatura
Fortis Pugnantium
Furunt bella
tende praesidium
scapularis.
Per incerta
prudens consilium
Per adversa
iugie solatium
largiaris.

Mater dulcis
Carmeli domina,
plebem tuam
reple laetitia
qua bearis.
Paradisi
clavis et ianua,
fac nos duci
quo, Mater, gloria
coronaris.
Amen.

 

Květe Karmelu,
Révo květonosná,
Lesku nebes,
ustavičná Panno
jedinečná.
Matko vlídná,
neznajíc muže,
karmelitánům
buď milostivá,
Hvězdo mořská.

Kořeni Jesse
vydávající květ,
dovol nám, 
abychom byli 
s Tebou navěky.
Lilie, která rosteš
mezi trním, 
uchovej čisté srdce
nám, kteří
jsme křehcí.

Silná zbrani
bojujících,
zuří boje,
poskytni nám
ochranu Škapulíře.
V pochybnostech
dobrou radu,
v protivenstvích 
útěchu.

Sladká Matko,
Paní Karmelu,
naplň svůj lid
radostí, 
kterou Ty prožíváš. 
Klíči a Bráno,
do ráje veď nás!
Až tam,
kde, Matko, jsi
korunována. 
Amen.