Karmelitánská modlitba za zemřelé

Nejblahoslavenější a neposkvrněná Panno, kráso a slávo karmelu, prosíme Tě, uděl milost slitování duším v očistci. (Zvláště duši...) Slíbilas, že budeš zvláštním způsobem chránit ty, kdo zemřou oděni karmelským škapulířem a že je co nejdříve dovedeš do svého nebeského příbytku. Vyslyš laskavě naše prosby, které Ti za ně přinášíme a dej, aby byly brzy hodny zaslíbení Tvého Božského Syna. Ukaž, že jsi jejich Matka a uveď je tam, kde budou přebývat s Tebou a se všemi karmelskými svatými na věky věku. Amen.