Škapulíř je

svátostinou, užívanou církví po staletí;

začleněním do karmelitánské rodiny;

připomínkou naděje, že s pomocí Panny Marie a po jejím příkladu může člověk v tomto životě a na věčnosti dojít setkání s Bohem;

jasnou „nápovědou“ při našich rozhodováních se: následovat Ježíše podle Mariina příkladu;

výzvou:

k otevřenosti pro Boha a jeho vůli;

nechat se vést vírou, nadějí a láskou;

žít „uprostřed lidu“, mít k druhým blízko;

k horlivosti v modlitbě;

v každé životní situaci být si vědomi Boží přítomnosti.