Modlitba odevzdání - Markéta Marie Alacoque

„Pane Ježíši Kriste, tvému Nejsvětějšímu srdci odevzdávám a zasvěcuji sebe a celý svůj život. Od této chvíle chci uctívat, chválit a milovat tvé Srdce, za nás na kříži kopím vojáka otevřené.“

Modlitba vychází ze zjevení svaté Markéty Marie Alacoque. Ježíš zjevil svaté Markétě Marii Alacoque tajemství svého Srdce.


Články


Józef Augustyn (* 21. března 1950 Ołpiny) je polský kněz, jezuita a psycholog. Je autorem duchovní literatury zabývající se duchovním růstem, radami a vedením v různých životních situacích.

Autor: Józef <br /> Augustyn SJ

Autor: Józef
Augustyn SJ